Heim

Dammerud Kompetanse AS gjennomfører anskaffelser for kommuner, KF og IKS.
Vi har spesialkompetanse på offentlege anskaffelser, anbodsprosessar, forhandlingsløysingar, kontraktstrategi og elektronisk konkurransegjennomføring. 

Offentlege anbodsprosesser blir av mange sett på som vanskeleg. For oss som jobbar med dette dagleg, er det å gjennomføre anskaffelser på ein kostnadseffektiv og riktig måte eit håndverk. Gjennom mangeårig praksis, sertifisering og høg fagleg kompetanse meiner vi å kunne tilby dei beste tenester innan dette fagområdet.

Ved å kjøpe tenester med oss får du frigjeve tid i  din organisasjon til å drive med kjerneverksamda de skal ha fokus på.

Ta kontakt med oss for meir informasjon om kva vi kan bistå akkurat di verksemd med.

 

google-site-verification: google844fd0e39423ab01.html