Referanser

Vi har gjennomført anskaffingar innan dei fleste segment, og har såleis høve til å gje referanser for særs mange vareområde. Innan bygg og anlegg har vi erfaring med totalenterpriser, hovudenterpriser og tekniske enterpriser, samt god erfaring med kjøp av prosjekterande, byggherreombod mv. Innan vare og tenestesegmentet har vi røynsle med alle vanleg kjøpte varer og tenester innan kommunal sektor. Vi har vidare mykje røynsle innan kommunalteknikk, brannvern, omsorgstenester osv.

Prøv oss de også, det vil lønne seg.

Våre kunder velger oss fordi dei:

  • Frigjer tid i eigen organisasjon
  • Minimerer risiko, god gjennomføring sparer ein for heft og plunder
  • Bedre innkjøp – god økonomi i å gjere dei rette kjøpa

Referanser vert oppgjeve på forespørsel. Ta kontakt for meir informasjon.