Vilkår

Alle oppdrag vert utført mot oppdragsavtale. Dammerud Kompetanse AS har ein prisprofil som gjer oss svært konkurransedyktige på alle typer anskaffelser.

Pris for gjennomføring vil variere frå oppdrag til oppdrag, ut fra art, omfang og kompleksitet.
Som kunde kan du velge om du vil ha oppdraget utført med estimert tid som korrigerast for faktisk forbrukt tid, eller du kan velge fastpris.

Ta kontakt for meir informasjon og eit godt tilbud.